Bouwkosten

Geregeld krijgen wij de vraag : wat kost het bouwen van een woning? Wie wil bouwen zal zich willen laten informeren omtrent de bouwkosten. Silverwonen neemt u mee in het bouwkostentraject gerelateerd aan het door u gewenste woonprogramma. Op basis van onze ervaring kunnen wij u vroegtijdig informeren over het noodzakelijk benodigde bouwbudget.

Het snelle antwoord: gemiddeld zijn de bouwkosten van een villa tussen de €600 en €700 incl. BTW per M3

Bouwkosten worden gedetailleerd door een begrotingsdeskundige geraamd. Deze deskundige berekent de hoeveelheden van de benodigde bouwmaterialen zoals betonvloeren, dakelementen, dakpannen en kozijnen. Dit noemen wij een hoeveelhedenstaat. In de hoeveelhedenstaat word een M2-kozijn vermenigvuldigd met de eenheidsprijs per M2. Dit alles resulteert in een ramingsbegroting dat aan het eind een totaal bouwsom genereert. Deze bouwsom is dan weer terug te herleiden naar een prijs per M3 -inhoud. Deze kuub benadering is in een ontwerptraject goed te gebruiken om de gewenste bouwsom vast te stellen in relatie tot het programma van wensen.

Indicatie bouwkosten per M2 en M3 voor 2020

Bouwkosten

 • Aansluiten, afscheiden, beschermen en inrichten bouwplaats
 • Grondwerk en afvoeren van de grond
 • Funderen
 • Installeren gas, water, elektriciteit, kabel en riool
 • Afsluiten CAR-verzekering
 • Bouwkundige kosten van ruwbouw en afbouw
 • Toeslagen (winst- en risicoverrekening) en algemene kosten

Bijkomende kosten

 • Leges omgevingsvergunning
 • Sonderen grond en onderzoeken bodem
 • Aansluiten riool, water, elektriciteit en kabels
 • Badkamer, keuken, inrichting en dergelijke
 • Afsluiten afbouwgarantie of bankgarantie (optie)

Honorarium & taken architect en constructeur

 • Schetsontwerp en voorlopig ontwerp
 • Definitief ontwerp : aanvragen omgevingsvergunning
 • Berekenen en tekenen technisch ontwerp en constructie
 • Bestek en bouwvoorbereiding
 • Selectie & contractvorming met aannemer
 • Controle productietekeningen van leveranciers en aannemer
 • Bouwbegeleiding

Raming Stichtingskosten

Hiernaast afgebeelde tabel is een basis opzet van een raming Stichtingskosten. Voor een uitgebreide raming adviseren wij u om contact met ons op te nemen.

Woning volume bruto: 850 M3
Perceel: 750 M2

Stichtingskosten Basisopzet