Bouwkosten

Geregeld krijgen wij de vraag : wat kost het bouwen van een woning? Wie wil bouwen zal zich willen laten informeren omtrent de bouwkosten. Silverwonen neemt u mee in het bouwkostentraject gerelateerd aan het door u gewenste woonprogramma. Op basis van onze ervaring kunnen wij u vroegtijdig informeren over het noodzakelijk benodigde bouwbudget.

Het snelle antwoord: gemiddeld zijn de bouwkosten van een luxe villa tussen de €675 en €825 incl. BTW per M3

Bouwkosten worden gedetailleerd door een begrotingsdeskundige geraamd. Deze deskundige berekent de hoeveelheden van de benodigde bouwmaterialen zoals betonvloeren, dakelementen, dakpannen en kozijnen. Dit noemen wij een hoeveelhedenstaat. In de hoeveelhedenstaat word een m²-kozijn vermenigvuldigd met de eenheids- prijs per m².. Dit alles resulteert in een ramingsbegroting dat aan het eind een totaal bouwsom genereert. Deze bouwsom is dan weer terug te herleiden naar een prijs per m³ -inhoud. Deze kuub benadering is in een ontwerptraject goed te gebruiken om de gewenste bouwsom vast te stellen in relatie tot het programma van wensen.

Indicatie bouwkosten per M² en M³ voor 2023

Wat zijn o.a. zuivere Bouwkosten:

 • Aansluiten, afscheiden, beschermen en inrichten bouwplaats
 • Grondwerk en afvoeren van de grond
 • Funderen
 • Installeren gas, water, elektriciteit, kabel en riool
 • Afsluiten CAR-verzekering
 • Bouwkundige kosten van ruwbouw en afbouw
 • Toeslagen (winst- en risicoverrekening) en algemene kosten

Bijkomende kosten

 • Leges omgevingsvergunning
 • Sonderen grond en onderzoeken bodem
 • Aansluiten riool, water, elektriciteit en kabels
 • Badkamer, keuken, inrichting en dergelijke
 • Afsluiten afbouwgarantie of bankgarantie (optie)

Honorarium & taken architect en constructeur

 • Schetsontwerp en voorlopig ontwerp
 • Definitief ontwerp : aanvragen omgevingsvergunning
 • Berekenen en tekenen technisch ontwerp en constructie
 • Bestek en bouwvoorbereiding
 • Selectie & contractvorming met aannemer
 • Controle productietekeningen van leveranciers en aannemer
 • Bouwbegeleiding

Raming Stichtingskosten

Hiernaast afgebeelde tabel is een basis opzet van een raming Stichtingskosten. Voor een uitgebreide raming adviseren wij u om contact met ons op te nemen.

Woning volume bruto: 850 m³
Perceel: 750 m²

Meer weten over het bouwproces

Wij helpen u graag bij het beantwoorden van belangrijke vragen.
Een heldere uitleg helpt u verder.

Excel Document Stichtingkosten