Bouwmanagement

03 Onze Werkwijze Beelden 0000S 0000 Fase 05

Bouwmanagement is een discipline die in de volledige breedte van alle benoemde fasen is in te zetten. Het betekent het inzetten van kennis en know-how vanaf Fase 01 kennismaking t/m de Fase 05 selectie aannemer & proces uitvoering om het proces niet alleen op esthetische aspecten te sturen, maar ook de kosten beheersbaar te houden. Bouwmanagement spitst zich toe op onder andere kosten-control en het beperken van meer- en minderwerk.

Een belangrijk onderdeel van het bouwmanagement is de bouwbegeleiding. Deze heeft als doel om er op toe te zien of de vooraf gemaakte afspraken tijdens het bouwproces ook daadwerkelijk worden nageleefd. Om dit mogelijk te maken zal de bouwbegeleider regelmatig op de bouw verschijnen om controles uit te voeren en zullen er bouwvergaderingen worden geagendeerd.

Silverwonen adviseert om bij aanvang van de bouw minimaal 3 bouwvergaderingen te agenderen waarbij onder andere de volgende agendapunten worden besproken:

  1. Planning
  2. Oplevering
  3. Financiën
  4. Vergunningen

Afhankelijk van de complexiteit van de opgave is een intensiever bouwbegeleidingstraject wenselijk. Hierbij moet u rekening houden met circa 20 uur/maand. In het gesprek met de architect kunt u dit met hem bespreken en nagaan op welke wijze dit onderdeel kan worden geborgd.

Wilt u een unieke woning? Neem contact met ons op

In een vrijblijvend gesprek bij ons op kantoor of bij u thuis nemen we graag alle mogelijkheden met u door.

Interesse