PRIVACYVERKLARING

Silverwonen respecteert uw privacy en doet er alles aan om deze te beschermen. Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verwerken deze persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Verwerking van uw gegevens, gebruik van onze diensten en communicatie Wanneer u zich aanmeldt voor één van onze diensten vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Silverwonen. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat wij die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Silverwonen. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
- NAW-gegevens
- (Mobiel) telefoonnummer
- Emailadres
- Gegevens t.b.v. een vergunningaanvraag
- IP-adres
- Social media account

Bewaartermijnen
Silverwonen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Het gebruik van de website www.silverwonen.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van de website te beveiligen en misbruik van uw gegevens te voorkomen. Alle personen die namens Silverwonen van uw persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn verplicht hierover geheimhouding te betrachten. Op de site van Silverwonen zijn knoppen opgenomen om onze Facebook, Vimeo en/of Twitter pagina’s te promoten. Op de sites van Facebook, Vimeo en Twitter treft u de betreffende privacy verklaringen. Om deze pagina’s te bezoeken heeft u mogelijk een account van de betreffende dienst nodig.

Verstrekking aan derden
Uw gegevens worden slechts dan aan derden verstrekt wanneer het uw uitdrukkelijke wens is.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik maakt.

Uw rechten
U zult niet benaderd worden in het kader van marketingactiviteiten. U heeft het recht om te weten welke van uw persoonsgegevens wij hebben vastgelegd, bijvoorbeeld omdat u die wilt controleren, verbeteren, aanvullen of afschermen. Wanneer u meent dat bepaalde persoonsgegevens niet relevant voor ons zijn, kunt u ze zelfs laten verwijderen. U kunt dit doen door ons een schriftelijk verzoek te sturen aan het hier onder genoemde postadres. Wij zullen dan binnen vier weken op uw verzoek reageren.

Silverwonen
Beukweg 73
7556 DD Hengelo

Wijziging van deze privacyverklaring 
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer u onze privacyverklaring regelmatig raadpleegt, bent u van deze wijzigingen op de hoogte.

Interesse? Neem contact met ons op

In een vrijblijvend gesprek bij ons op kantoor of bij u thuis nemen we graag alle mogelijkheden met u door.

Interesse