Fase 03 - Aanvraag omgevingsvergunning

03B Onze Werkwijze Beelden 0002 03 Omgevingsvergunning

Nadat de ontwerpfase (Voorlopig Ontwerp én Definitief Ontwerp) is afgerond bent u in het bezit van een exclusief architectuurontwerp dat door Silverwonen met de meeste zorg is vervaardigd. Nu zullen o.a. de nodige constructie-berekeningen, bouwbesluitberekeningen, EpC-berekening en MeRapportage moeten worden gemaakt om de omgevingsvergunning compleet te maken en aan te vragen.

Wat er allemaal moet worden ingediend om de omgevingsvergunning aan te vragen is een complexe taak. De benodigde documenten&rapportages zullen wij inventariseren en indienen. De duur van een reguliere aanvraagprocedure is 8 weken.Er kan ook sprake zijn van vergunningvrije bouwwerken. Dit zijn bouwwerken die vergund worden en waarover geen legeskosten hoeven worden afgedragen. Maximaal mag er 150m2 vergunningvrij worden gerealiseerd. Dit is afhankelijk van een aantal factoren. Zou u hier meer over willen weten bespreek dit dan tijdens de kennismaking met de architect.

Ook kunt de brochure over vergunningvrij bouwen hier downloaden.Bestemmingsplanwijziging
: stel u heeft een kavel van ca. 3000m2 in optie en u zou deze willen splitsen in twee bouwkavels. Eén voor uzelf en één voor de verkoop. Dan zult u een wijziging bestemmingsplan moeten aanvragen bij uw gemeente. De wijze waarop dit gaat is bij elke gemeente verschillend. Wij kunnen u ondersteunen om binnen een tijdsbestek van ca. 4 weken te vernemen of een dergelijk initiatief kansrijk is en of gemeente wil meewerken.

Wilt u een unieke woning? Neem contact met ons op

In een vrijblijvend gesprek bij ons op kantoor of bij u thuis nemen we graag alle mogelijkheden met u door.

Interesse