Algemene voorwaarden

Op alle offertes, aanbiedingen en/of overeenkomsten die Silverwonen aangaat met haar opdrachtgever(s) is steeds van toepassing "De Nieuwe Regeling" (DNR 2011, versie '13),
De DNR 2011 bestaat uit standaardvoorwaarden die de rechtsverhouding tussen opdrachtgever enerzijds en de architect, ingenieur en/of adviseur anderzijds regels.

De DNR 2011 is opgebouwd uit de 1: Voorwaarden en een 2: Toelichting, welke hier ook individueel kunnen worden gedownload:

Download 1: Voorwaarden I DNR 2011

Download 2: Toelichting I DNR 2011

Auteursrecht: op alle door Silverwonen vervaardigde werken en/of beelden berust het auteursrecht conform artikel 45 en 46 van de DNR 2011.

De door de adviseur aan de opdrachtgever afgegeven documenten worden eigendom van de opdrachtgever en mogen door hem voor het betrokken project worden gebruikt met inachtneming van de rechten die voortvloeien uit de wetgeving op het gebied van de intellectuele eigendom, nadat de opdrachtgever aan zijn financiële verplichtingen jegens de adviseur heeft voldaan.

Interesse? Neem contact met ons op

In een vrijblijvend gesprek bij ons op kantoor of bij u thuis nemen we graag alle mogelijkheden met u door.

Interesse