Projectplanning

Planning

Algemeen: de doorlooptijd van een bouwproces is sterk afhankelijk van onder andere de omvang van het bouwobject en of het bestemmingsplan hierop dient te worden aangepast. Indien dit laatste het geval is, zal eerst een bestemmingsplanprocedure moeten worden doorlopen. Deze duurt circa 6 tot 8 maanden. Eenvoudige aanvragen verlopen via de reguliere procedure en duren maximaal 8 weken. Binnen die termijn kan het bevoegd gezag beslissen om de termijn éénmalig met zes weken te verlengen.

Inhoudelijk: het totale bouwproces volgt een bepaalde planning met bureau-eigen fases gebaseerd op de Silverwonen methodiek én bouwgerelateerde processen en procedures vanuit het ambtelijke apparaat en/of de bouwwereld. Het tijdspad is chronologisch als volgt onder te verdelen (klik op de fases voor meer uitleg over onze werkwijze):

Fase 01 - Kennismaken & verkennen - 5 weken
Fase 02
- Ontwerpfase - 10 weken
Fase 03
- Aanvraag omgevingsvergunning - 8 tot max. 14 weken
Fase 04
- Interieur ontwerp - 8 weken (start ná de ontwerpfase)
Fase 05 - Selectie aannemer en proces uitvoering - 8 weken

Planning

Een schematische voorstelling van de doorlooptijd van een bouwteam planning kan u hier terugvinden.

Wilt u een unieke woning? Neem contact met ons op

In een vrijblijvend gesprek bij ons op kantoor of bij u thuis nemen we graag alle mogelijkheden met u door.

Interesse