Duidelijke en
praktische tips

KAVEL OP HET OOG - IN OPTIE: duidelijke praktische tips om de goede kavel keuze te maken

24 november 2021 - 08:00 uur - 3 minuten lezen

Heb je interesse in het kopen van een kavel of sta je op het punt de aankoop te doen? Hoe kun je er zeker van zijn dat je de goede kavelkeuze maakt. Dat je later niet in problemen komt door onduidelijkheden over de bouwregels die bij het kavel horen. Dat straks de welstandseisen van de gemeente roet in het eten gooit. Dat je uiteindelijk niet kunt bouwen wat je voor ogen hebt / wat je nu juist zo graag zou willen

 • Zijn er nog onduidelijkheden?
 • Heb je twijfels of ben je nog onzeker?
 • Wil je mogelijk nog switchen?
 • Verdiep je dan in de volgende tips

5 Slimme TIPS om teleurstelling te voorkomen.

Tip 1: Ga na wat er op het kavel gebouwd mag worden | vergunningvrij en vergunningplichtig

Check voor je begint altijd het bestemmingsplan van het kavel

Krijg antwoord op vragen als:

 • Hoe ver moet de woning van de erfgrens af staan
 • Wat is het maximale aantal vierkante meters dat ik mag bebouwen
 • Is er een maximum gesteld aan de inhoud van de woning, bijvoorbeeld 650 m3 of 750 m m3
 • Welke dakhelling is toegestaan
 • Wat is de maximale goot- en nokhoogte
 • Hoeveel mag ik vergunningvrij bouwen

Hoe belangrijk is het om deze randvoorwaarden, spelregels van de gemeente helder te hebben. Op www.ruimtelijkeplannen.nl vind je alle gedigitaliseerde bestemmingsplannen op adresniveau. En deze informatie is gratis in te zien.

Het is verre van eenvoudig om te doorgronden wat precies de mogelijkheden op het kavel zijn. Soms is enige kennis vereist om deze regelgeving te begrijpen en te interpreteren. En wat betekent het nu allemaal voor het beoogde kavel?

Heb de gevolgen scherp? Weet hoe te handelen? Zorg dat je tijdig een deskundige inschakelt als je met vragen blijft zitten.

"Heb je moeite met het doorgronden wat het bestemmingsplan voor jouw kavel betekend, schakel dan tijdig een deskundige in"

Check voor je begint altijd de welstandsnota

Krijg antwoord op vragen als

 • Is er sprake van een beeldkwaliteitsplan of van een welstandsnota
 • Welke eisen zijn er voor de te gebruiken bouwmaterialen
 • Welke bouwstijl is wel of niet gewenst
 • Is er een bepaald kleurgebruik waar ik rekening mee moet houden

Zo is het in sommige gemeenten niet toegestaan om bepaalde materialen te gebruiken of in een bepaalde bouwstijl te bouwen. Dat wil je dan wel graag van tevoren weten.

"Let wel: wanneer de welstandscommissie jouw huisontwerp afkeurt, is de kans heel groot dat je onnodig tijd verliest of kosten maakt."

Laat je daarom van tevoren goed informeren.

Tip 2: Bepaal de gewenste grootte van je bouwkavel

Denk goed na over de grootte van de kavel.

 • Ga je voor groot, groter, grootst of koop je toch een kleiner kavel?
 • Let er goed op dat het huis van je dromen wel past op de kavel dat je op het oog hebt
 • Wat is de stand van de zon ten opzichte van het kavel
 • Hoeveel van het totaal te investeren bedrag wil je voor de grond betalen is is dit in verhouding.
 • Maak daarom een financieel overzicht met daarin vermeldt: - bouwkosten - grondkosten - bijkomende kosten

Hoe is de kavel gelegen ten opzichte van de zonnestand

Wanneer je een kleiner bouwkavel koopt, blijft er meer budget over om te investeren in je droomwoning

Tip 3: Hoe zit het met Kavel en Bijgebouwen

Naast het bestemmingsplan zijn er ook nog algemeen geldende bepalingen over het realiseren van bijgebouwen.

Het bijgebouw kan onderdeel zijn van het bestemmingsplan maar kan ook vallen onder de regelgeving voor "vergunningsvrij bouwen".

 • Beperkt het bestemmingsplan u in het maximaal te realiseren bouwvolume voor je hoofdbebouwing, dan kan vergunningvrij bouwen u mogelijk uitkomst bieden.
 • Aardige bijkomstigheid: vergunningvrije bouwwerken zijn niet leges-plichtig en bieden veel mogelijkheden.

Check voor je begint wat je vergunningsvrij mag bouwen

Krijg antwoord op vragen als:

 • Wat valt onder de regels voor vergunningsvrij bouwen
 • Waar mag ik vergunningsvrij bouwen en hoe groot is mijn achtererf
 • Hoeveel m² is vergunningsvrij
 • Check ook via

www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2018/07/01/vergunningvrij-bouwen-bijbehorend-bouwwerk

Let wel: Vergunningsvrij bouwen is niet regelvrij. Het Bouwbesluit geldt.

Kan het bijgebouw niet vergunningsvrij gebouwd worden, dan zal ook hiervoor een omgevingsvergunning aangevraagd moeten worden.

Tip 4: Kies op voorhand voor de algemene setting van je kavel

 • Ligt de kavel heerlijk buitenaf, in het groen, ver weg van de bewoonde wereld, of wil je juist binnen de bebouwde kom met een mogelijk daarbij behorende sociale structuur
 • Hoe zit het met privacy
 • Moeten er in de buurt scholen – winkels – zorgvoorzieningen - een treinstation - openbaar vervoer zijn
 • Wat is de afstand tot snelwegen
 • Wat is voor u de maximale afstand tot de woonplaats waar je gaat wonen

Kijk daarom ook heel goed naar de omgeving van de kavel. Je droomwoning kun je nog veranderen, het kavel niet. Het is wel de plek waar je woning komt te staan. En waar je een groot deel van je leven gaat doorbrengen.

Tip 5: Let goed op de grond

Hoe is de conditie van het stuk grond?

 • Is de kavel voorzien van een schone grondverklaring
 • Staan er grote bomen die gekapt moeten worden of bomen die juist moeten blijven staan
 • Zijn er sporen van verontreiniging, zoals eventuele oude gastanks of petroleumtank opslag
 • Mag je in gezien een eventueel archeologisch onderzoek wel een souterrain realiseren
 • Mag je verder dan bijvoorbeeld 1 meter in de grond zonder een archeologische onderzoek. Met andere woorden, mag je een kelder onder je huis bouwen

Een slechte conditie van de grond brengt allemaal extra kosten met zich mee. Het is slim om een een specialist mee te laten kijken naar de kavel die je op het oog hebt.

Zorg dat je op de hoogte bent van de (on)mogelijkheden van het kavel, zodat jij de juiste aankoopkeuze kunt maken.

Om een goed gevoel bij je kavel te hebben en om de juiste keuze te maken, is het van belang dat je de mogelijkheden en onmogelijkheden scherp in beeld hebt. Zorg dat er geen onduidelijkheden meer zijn. Alle twijfel-punten hebt bekeken. Zodat je met een gerust hart tot aanschaf kunt overgaan. Vind jij het moeilijk om het bestemmingsplan, de welstandsnota, de omgevingsvergunning, alle regelgeving te interpreteren? Dan kan het handig zijn om een specialist in te schakelen die je helpt.

Ontdek of advisering en begeleiding van SILVERwonen iets voor je is

Interesse? Neem contact met ons op

In een vrijblijvend gesprek bij ons op kantoor of bij u thuis nemen we graag alle mogelijkheden met u door.

Interesse